Säännölliset koulutukset varmistavat laadukkaan siivoustyön ja työntekijöiden viihtyvyyden

Säännölliset koulutukset varmistavat laadukkaan siivoustyön ja työntekijöiden viihtyvyyden

Meillä panostetaan työntekijöihin ja työn laadun jatkuvaan kehittämiseen. Haluamme, että jokainen työntekijämme tietää heti ensimmäisestä päivästä lähtien mikä on meidän yrityksemme siivousstandardi ja mitä siivoojilta odotetaan. Näin varmistamme myös tasaisen työn laadun henkilöstä riippumatta. Yksi tärkeä osa tätä työtä onkin säännölliset siivoojien koulutukset.

Siivoojien koulutuspäivät

Siivoojien koulutuspäivä

Henkilökunnan koulutuksissa keskitymme eri siivousvälineisiin ja -aineisiin. Tutustumme mm. ainesosaluetteloihin ja käymme läpi mitkä aineet sopivat erilaisille pinnoille ja mitä aineita taas ei koskaan saa käyttää tietyillä pinnoilla. Näin vältämme vahingoittamasta asiakkaiden herkkiä pintamateriaaleja kuten lasipintoja, korkeakiiltoisia kaapinovia tai nahkapintoja.

Paneudumme myös pesuaineiden annosteluun, sillä liika pesuaine jää pinnoille ja kerää itseensä nopeammin likaa ja pölyä. Pesuaineen annostelu on siksi tärkeää olla kohdillaan.

Tiedon jakaminen on siivoustyössä tärkeää

Työntekijöidemme joukossa on kaksi kouluttajaa, jotka ovat erityisesti perehtyneet kehittämään siivoojien osaamista ja myös parhaisiin siivouskäytäntöihin. Näitä parhaita käytäntöjä jaamme koulutuksissa.

Samoin käymme läpi erikoisempia kohteita, joissa on tiettyjä ohjeita. Näin tuuraustilanteet saadaan hoidettua sujuvasti. Vaikka pyrimme siihen, että sama siivooja hoitaa tiettyä kohdetta, muutoksia tapahtuu aina. Panostamme työparityöskentelyyn, jolloin meillä on aina kaksi henkilöä, jotka tuntevat kohteen.

Meillä on käytössä myös kohdekansiot eli jokaisen asiakkaamme luona on Kodinhoitaja päiväksi -kansio, johon on tehty siivoussuunnitelma sisältöineen ja huomioineen. Sieltä on helppo tarkistaa, mitä kaikkea tulee tehdä ja onko jotain erityistä huomioitavaa. Tämäkin lisää työnteon mielekkyyttä!

Alun perehdytys luo hyvän pohjan työn tekemiselle

Jokainen meillä aloittava työntekijä saa kattavan perehdytyksen, siivousvaatteet, essun sekä muita välineitä. Ensimmäiset viikot uusi työntekijä kulkee kokeneemman työparin mukana, jolloin tietoa on helppo jakaa käytännön työn yhteydessä.

Yrityskulttuurimme pyrimme pitämään avoimena, aina saa ja pitää kysyä, jos jokin asia mietityttää. Työntekijät tekevät meidän työmme näkyväksi asiakkaalle ja ovat siksi kultaakin kalliimpia! <3